ЕТУ Хабаршысы-Вестник ЕТУ “ғылыми – практикалық журналы”

Университетте 10.07.2014 ж. № 14450-Ж мерзімді баспа басылымын және ақпараттық агенттікті есепке қою туралы куәлігі және ISSN (International Standard Serials Number) сериялық басылымының халықаралық стандартты нөмірі – 2313-7614 бар “ЕТУ хабаршысы-ЕТУ хабаршысы” республикалық ғылыми — практикалық журналы шығарылады. Журналды шығару мерзімділігі-жылына 4 Нөмір.
Журнал қазақстандық дәйексөз алу базасына кіреді.
Ғылыми тоқсан сайынғы басылым әлемдік қоғамдастық елдерінің экономикалық, қоғамдық-құқықтық, техникалық және инновациялық даму мәселелеріне қызығушылық танытатын ғалымдарға, оқытушыларға, студенттерге, магистранттарға, докторанттарға, республикалық мемлекеттік және жергілікті басқару органдарының, қоғамдық ұйымдардың қызметкерлеріне, республика халқының барлық санаттарына арналған.