Евразийский технологический университетЖаңартылатын энергия көздері
Жаңартылатын энергия көздері

Білім беру бағдарламасы туралы:

Энергия біздің планетамыздағы ең құнды ресурс болып табылады, өйткені онсыз өркениеттің көптеген артықшылықтарын, көліктен тұрмыстық техникаға дейін пайдалану мүмкін емес. Қазіргі уақытта әлемде электр энергиясына артықшылық беріледі, бірақ жаһандық жылыну сияқты климаттың өзгеруіне байланысты осы энергияны өндіруге қатысты шешімдеріміз де өзгере бастады. Энергия әлемінде жүйелер мен өнімдердің энергия тиімділігіне, шығындарды азайтуға және қоршаған ортаны қорғауға барынша үнемдеуге назар аударылды.

Жаңартылатын энергия – қазіргі заманғы энергетикалық проблемалардың шешімдерінің бірі. Энергияның бұл түрінің қоршаған ортаға тазалығы мен қауіпсіздігі сөзсіз болғанымен, бұл мәселенің бір бөлігі ғана. Энергетикалық сектордың алдында тағы бір проблема тұр – отынға тәуелділікті төмендету кезінде энергияны тиімді пайдалануды барынша арттыру.

“Жаңартылатын энергия” білім беру бағдарламасы студенттерге осы проблеманы және қазіргі әлемде жаңартылатын энергияны имплементациялауға байланысты басқа да проблемаларды шешу үшін қажетті білім мен дағдыларды береді. Студенттер жаңартылатын энергия теориясын, жаңартылатын энергия өндірісінің әдістерін, жаңартылатын энергия саясатын, жаңартылатын энергияның қоршаған ортаға әсерін және заманауи технологиялармен жаңартылатын энергияны тиімді пайдалануды меңгере алады.


Сіз не үйренесіз

“Жаңартылатын энергия” мамандығының студенттері жаңартылатын энергия, жаңартылатын энергия өндірісінің әдістері, жаңартылатын энергияның қолданыстағы салалары және жаңартылатын энергия саясаты туралы теориялық білім кешенін ала алады. Жаңартылатын энергияның зерттелген салаларына жел энергетикасы қондырғылары, күн электр станциялары және теңіз балдырлары сияқты биоотын жатады.

Студенттер сонымен қатар математика, механика, электр энергиясы, өндіріс, АЖЖ және дизайн саласындағы негізгі ғылыми және инженерлік дағдыларды дамыта алады. Сонымен қатар, студенттер жаңартылатын энергияны бөлу және инженерлік жүйелерде жаңартылатын энергияны тиімді пайдалану тұжырымдамаларын біле алады. Бұдан басқа, студенттер энергия жүйелерін компьютерлік модельдеу, компьютерлік технологиялар арқылы жаңартылатын энергия жүйелерін оңтайландыру, қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес жаңартылатын ресурстарды есептеу әдістері, жаңартылатын энергия проблемаларын математикалық модельдеу мәселелерін шешу және т.б. дағдыларына ие болады.

Әлеуетті техникалық дағдылар тізіміне жаңғыртылатын энергия қондырғыларын жобалау, құру және пайдалану, энергетикалық қондырғыларға қызмет көрсету, негізгі параметрлерді есептеу және энергия қондырғылары режимдерінің міндеті, энергия қондырғыларының қоршаған ортаға әсерін бағалау, жаңғыртылатын энергия құрылғыларын монтаждау және техникалық құжаттамамен жұмыс кіреді.

Мансап болашағы
Инженер-жобалаушы
Энергомеханик
Электр генераторлары мен трансформаторлардың инженер-конструкторы
Энергетикалық жүйелер мен схемалар жөніндегі маман және жаңартылатын энергия мәселелері жөніндегі маман
Қалыпты баға
480 000 Теңге / Семестр
ДОТ
360 000 Теңге / Семестр
ЕНТ 110-119
456 000 Теңге / Семестр
Кешкі оқыту
480 000 Теңге / Семестр
ЕНТ 100-109
456 000 Теңге / Семестр
ҰБТ 120 және одан жоғары, пед.мамандықтар, сонымен қатар ETU, ЕТК , ЕАК
456 000 Теңге / Семестр
Мамандыққа түсу немесе кеңес алу    Написать
    Добрый день Вас приветствует Евразийский Технологический Университет, чем мы можем вам помочь?