Экология

“Экология” білім беру бағдарламасы сізге популяциялардың, биогеоценоздар мен экожүйелердің қалыптасуы мен жұмыс істеу ерекшеліктерін зерттеуге, тірі организмдердің өздері мен табиғат, қоршаған орта арасындағы қарым-қатынасына назар аударуға мүмкіндік береді. Экологтар тірі организмдердің қоршаған ортамен де, өзара да байланысын зерттейді. Осы саладағы мамандардың негізгі міндеті-қоршаған ортаның ластану деңгейін қалыпқа келтіру және төмендету, табиғаттағы қайғылы салдарға әкелуі мүмкін өзгерістерді бақылау.Экологтар алған дағдыларының әмбебаптығы мен көп функционалдылығының арқасында әрдайым әртүрлі салаларда сұранысқа ие.


Сіз не үйренесіз

Экология бағдарламасында Сен қоршаған ортаны сақтау үшін практикалық ұсынымдар әзірлеуді, қоршаған ортаға әртүрлі факторлардың әсер ету дәрежесін бағалауды, бақылау-тексеру қызметін (бағыт шегінде) жүргізуді, құжаттаманы жинау мен өңдеуді, табиғи ортаға әсер етуді бағалауда сол ұсыныстарды пайдалану үшін, Өңірлерді дамытудың стратегиялары мен бағдарламаларын әзірлеуді, олардың табиғи-ресурстық мүмкіндіктерін ескере отырып, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды жобалау мен өткізуді, мектептер мен колледждерде бейінді пәндерді, халық шаруашылығының және адам қызметінің басқа да салаларының экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, әлеуметтік-экономикалық, сондай-ақ шаруашылық қызметтің экологиялық сараптамасын жүзеге асыру, экология және табиғатты пайдалану бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу, табиғат пайдалану және оны басқару процесін модельдеу, қолданбалы экология, экологиялық картографиялау, экологиялық сараптама сияқты бағыттардың әдістемелерін пайдалану, далалық және зертханалық экологиялық және геоэкологиялық ақпаратпен жұмыс істеу, геоақпараттық жүйелерді пайдалану мәселелерін шешу

Мансап болашағы
Эгроэколог
Биоэколог
Гидроэколог
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі Инженер
Эколог-инспектор
Экологтар-табиғат пайдаланушылар
Экологияның әртүрлі салаларының инженерлері
Эколог
Тірі жүйелердің сәулетшілері
Дозиметристам
Қалыпты баға
480 000 Тенге/Семестр
ДОТ
360 000 Тенге/Семестр
ЕНТ 110-119
456 000 Тенге/Семестр
Кешкі оқыту
480 000 Тенге/Семестр
ЕНТ 100-109
456 000 Тенге/Семестр
ҰБТ 120 және одан жоғары, пед.сондай-ақ ETU, ЕТК, ЕАК
456 000 Тенге/Семестр
Мамандыққа түсу немесе кеңес алу    Написать
    Добрый день Вас приветствует Евразийский Технологический Университет, чем мы можем вам помочь?