+
Îáðàòíûé çâîíîê RedConnect

Докторантура

Докторантура ғылыми шығармашылық әдіснамасын, заманауи ақпараттық технологияларды меңгерген және зерттеушілік, консультациялық, талдаушылық және педагогикалық қызметке дайын PhD докторларын даярлайтын кәсіби мамандануы терең жоғары білім беру жүйесінің соңғы үшінші деңгейіне саяды. Бағдарлама аяқталысымен докторанттарға сәйкес бағыт бойынша «PhD докторы» біліктілігі (академиялық дәрежесі) беріледі. Докторантурада оқу 3 жылға созылады;

БАЙЛАНЫС МӘЛІМЕТІ

Қазақстан Республикасы, 050012 Алматы қ., Төле би көш., 109
Қабылдау комиссиясы

+7 (727) 292 58 09
+7 (777) 829 00 11