+
Îáðàòíûé çâîíîê RedConnect

Алматы индустриалды колледжі

Техникалық және кәсіби білім беру мамандықтары бойынша оқытады.

Колледждің мамандықтары:

0104000 — «Кәсіби білім беру»;

0107000 — «Технология»;

0201000 — «Құқықтану»;

0506000 — «Шаштараз өнері және сәндік косметика»;

0507053 — «Қонақүй шаруашылығының қызмет етуін ұйымдастыру»;

0511043 — «Туризм»;

0518000 — «Есеп және аудит»;

0601000 — «Стандарттау, метрология және сертификаттау»;

0911000 — «Электрлік және электрмеханикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу »; 1014000 — «Машина жасау технологиясы»;

1201000 — «Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану»;

1202000 — «Көліктегі тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару»;

1202000 — «Көлік қозғалысындағы тасымалдауды ұйымдастыру мен басқару»;

1304000 — «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтым»;

1304000 — «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету»;

1414000 — «Жиһаз өндірісі»;

1514093 — «Экология және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану».

Техникалық және кәсіби білім мамандықтарын игергеннен кейін бакалавриатта жоғары білім бағдарламалары бойынша оқуды жалғастыру мерзімі 3 жылдық қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша жүзеге асырылады.

БАЙЛАНЫС МӘЛІМЕТІ

Қазақстан Республикасы, 050012 Алматы қ., Төле би көш., 109
Қабылдау комиссиясы

+7 (727) 292 58 09
+7 (777) 829 00 11