+
Îáðàòíûé çâîíîê RedConnect

Сабақ кестесі

Топтар рейтингісі

2015-16 оқу жылының қысқы сессиясының қорытындысы бойынша үздік топтар

2016-17 оқу жылының қысқы сессиясының қорытындысы бойынша үздік студенттер

Айдарханова Дайана Ардаковна
4 курс
«ПМНО»
4 GPA
Высочкина Ксения Анатольевна
4 курс
«ПМНО»
4 GPA
Сыдықан Ерсайын Ерланұлы
1 курс
«Экономика»
3,9 GPA
Ибрагимова Айгерим Алмазовна
2 курс
«Финансы»
3,88 GPA
Крекотень Мария Васильевна
3 курс
«Дизайн»
3,88 GPA

БАЙЛАНЫС МӘЛІМЕТІ

Қазақстан Республикасы, 050012 Алматы қ., Төле би көш., 109
Қабылдау комиссиясы

+7 (727) 292 58 09
+7 (777) 829 00 11